ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН АВТО ЗАМЫН УЛСЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖБУЙ  АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН АВТО ЗАМЫН УЛСЫН ҮЗЛЭГ…

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

ИРГЭН ТА “ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР”-Т ХАМРАГДАЖ ШИНЭ ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН ШИНЭЛЭГ САНАА, ГАРААНЫ  БИЗНЕСЭЭ ХӨГЖҮҮЛЖ, ӨӨРТӨӨ АЖЛЫН…